I Warsztaty Matematyczne, wrzesień 1994 r. Bystre koło Baligrodu.

I Warsztaty Matematyczne, wrzesień, 1995 r. Bystre koło Baligrodu.
W_M_I - zdjęcia