III Warsztaty Matematyczne, wrzesień 1995r. Bystre

III Warsztaty Matematyczne, wrzesień 1995r. Bystre koło Baligrodu.

W_M_III - zdjęcia