IV Warsztaty Matematyczne, wrzesień 1996 r. Bystre koło Baligrodu.

Niestety z tych warsztatów nie mam żadnych zdjęć. Jeśli ktoś z uczestników ma, proszę o kontakt.