IX Warsztaty Matematyczne, maj 2002 r. Święta Katarzyna

IX warsztaty, maj 2002 r. Święta Katarzyna.

zdjęcia