V Warsztaty Matematyczne, wrzesień 1997 r. Bystre koło Baligrodu.

V Warsztaty Matematyczne miały miejsce w Bystrem we wrześniu 1997 roku.

W_M_V - zdjęcia