X Warsztaty Matematyczne, kwiecień 2003 r. Podkowa Leśna.

X Warsztaty Matematyczne odbyły się w Podkowie Leśnej w kwietniu 2003 roku.

zdjęcia