XI Warsztaty Matematyczne, wrzesień 2003, SPR,Warszawa.

XI Warsztaty Matematyczne. Mieszkaliśmy w Szkole Przymierza Rodzin im. J.P.II w Warszawie.

zdjęcia