XII Warsztaty Matematyczne, wrzesień 2004 Czarna.

XII Warsztaty Matematyczne zorganizowałem w Czarnej.

zdjęcia