XIII Warsztaty Matematyczne, luty 2005 r. Podkowa Leśna.

W lutym 2005 roku pojechaliśmy do Podkowy Leśnej.

zdjęcia