XIV Warsztaty Matematyczne, wrzesień 2005 r. Święta Katarzyna.

We wrześniu 2005 roku pojechaliśmy w Góry Świętokrzyskie. Mieszkaliśmy w ośrodku rekolekcyjnym Pallotynów.

zdjęcia