XV Warsztaty Matematyczne, wrzesień 2006 r. Święta Katarzyna.

Kolejny raz przyjechaliśmy w Góry Świętokrzyskie.

zdjęcia