XVI Warsztaty Matematyczne, czerwiec 2007 r. Radomyśl nad Sanem.

W 2007 roku po raz pierwszy przyjechaliśmy do Radomyśla.
Super warunki.

zdjęcia